Tietosuojaseloste

1. Tietojasi käsittelevän yrityksen tiedot

Kutomotie 16 Kiinteistö Oy, Y-tunnus: 0637264-9, Osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki

Kutomotie 18 Kiinteistö Oy, Y-tunnus: 0650676-6, Osoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Nimi: Miika Niemi,
Sähköposti: miika.niemi@niemco.fi

3. Rekisterin nimi

Kiinteistö Oy Kutomotie 16 ja 18:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Keiden henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakkuus- tai sopimussuhteessa olevien sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja tai muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen perustuvia tietoja.

5. Miksi käsittelemme tietojasi?

Käytämme tietoja sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Tietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen.

6. Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

Tietoja säilytetään toistaiseksi, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti tietoja voidaan säilyttää myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Voit halutessasi muuttaa sivustomme henkilöstötietoasetuksia täältä: Muuta asetuksia

7. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme niitä tietoja, joita itse annat meille. Rekisteröidystä voidaan tilanteen mukaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet. Palveluiden käytöstä voidaan rekisteripitäjän verkkosivustolla kerätä tietoa evästeillä. Voidaan kerätä teknisesti tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai -kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, selaintyyppi, sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

8. Mistä saamme tiedot?

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista (kuten Google Analytics), julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Voit halutessasi muuttaa sivustomme henkilöstötietoasetuksia täältä: Muuta asetuksia

9. Luovutammeko tietoja eteenpäin kolmennelle osapuolelle?

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei pois siirry rekisterinpitäjältä, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

10. Miten rekisteri on suojattu?

Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilökuntamme henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Käytämme suojattua internetyhteyttä ja palomuuria. Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -suojattua yhteyttä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon. Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyen?

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Voit pyytää meitä tarvittaessa korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Sinulla on oikeus pyytää poistamaan tietoja, jos koet, että ne eivät ole tarpeen tehtävämme kannalta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos koet, että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi tai koet, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti. Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Huomaa, että verkkomainonnassa (Google, Facebook) ei ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Sinulla on oikeus pyytää tietosi siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Jos koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Verkkosivuilla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Tarkastus- ym. pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti.